Snoekbaars – het roofdier uit de Oeral

De belangrijkste feiten in het kort De snoekbaars is een vraatzuchtige vis die vooral succesvol is in de snelle jacht. Deze neef van de baars komt oorspronkelijk uit Noord- en Oost-Europa – met name Rusland …

Snoekbaars – het roofdier uit de Oeral

Zander
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Vissoorten
  4. »
  5. Snoekbaars – het roofdier uit de Oeral

De belangrijkste feiten in het kort

Is de snoekbaars een goede vis?

De lengte van de snoekbaars, zijn grootte en zijn smakelijke vlees maken hem tot een goede vangst.

Wat maakt de snoekbaars zo bijzonder?

De snoekbaars is een veeleisende vis om te vangen. Lees hier waarom.

Is snoekbaars vervuild?

Elke vis kan vervuild zijn met schadelijke stoffen. Lees hier waarom snoekbaars nog steeds een goede vis is om te eten.

De snoekbaars is een vraatzuchtige vis die vooral succesvol is in de snelle jacht. Deze neef van de baars komt oorspronkelijk uit Noord- en Oost-Europa – met name Rusland was lange tijd niet weg te denken. En niet zonder reden: het is het grootste baarsachtige zoetwaterroofdier dat Europa rijk is.

Hoe is de snoekbaars naar Midden-Europa gekomen?

De snoekbaars is een in Europa inheemse zoetwatervissoort. Aangenomen wordt dat hij in Midden-Europa is aangekomen in de ijstijd, zo’n 10.000 tot 12.000 jaar geleden, toen de gletsjers zich terugtrokken en de rivieren en meren in Midden-Europa ontstonden.

De snoekbaars is een belangrijk onderdeel gebleken van de voedselketen in Rusland en andere kustgebieden in Noord-Europa. Als gevolg daarvan zijn er veel pogingen gedaan om de snoekbaars in andere wateren te introduceren door middel van het kweken en uitzetten van jonge vis. Deze inspanningen zijn, althans tot op zekere hoogte, succesvol geweest, zodat de vis nu in veel wateren in Midden-Europa wordt aangetroffen.

Over het geheel genomen is de vissoort al heel lang inheems in Midden-Europa en speelt hij een belangrijke rol in de visserij en in het ecosysteem van rivieren en meren.

Aanvullende informatie: Hoewel de snoekbaars tot de zoetwater- of zoetwatervissen behoort, heeft een kleine populatie zich een weg gebaand naar de lager gelegen zoutgebieden van de Oostzee. Deze vis wordt nu “Haff snoekbaars” genoemd.

De snoekbaars kan tot 1,30 m groot worden.

Habitat

De roofvis leeft in rivieren, meren en kanalen met schoon en helder water. De waterkwaliteit is uiterst belangrijk voor snoekbaars. De habitat van de vis is divers en varieert van rivieren en meren met langzaam stromend water tot grote dieptes in stilstaand water.

In het voorjaar en de zomer geeft de snoekbaars de voorkeur aan ondiepe wateren waar hij op prooi kan jagen. Daartoe behoren vissen als baars, rietvoorn, voorn, zeelt, brasem en kleine snoek.

In het koude seizoen trekt hij zich terug in diepere wateren waar hij zijn lichaamstemperatuur kan handhaven en waar hij zich concentreert op grotere vissen zoals snoek en paling.

De snoekbaars heeft helder en zuurstofrijk water nodig om te overleven. Hij geeft de voorkeur aan wateren met een zand- of kiezelbodem waar hij zich kan ingraven om zich voor vijanden te verbergen. De vis is een eenling en leeft meestal alleen of in kleine groepen.

Tijdens het broedseizoen, dat loopt van februari tot april, trekt de snoekbaars rivieren en kanalen in om daar zijn eieren te leggen. De mannetjes vormen dan paaiwolken om de vrouwtjes aan te trekken. De eieren kleven aan planten en stenen en komen na ongeveer 7 tot 10 dagen uit.

De snoekbaars is een belangrijk roofdier in Europa en speelt een belangrijke rol in de ecosystemen van rivieren en meren. Het is ook een gewilde vis voor vissers, want het is een uitstekende vechter en een heerlijke voedselvis. De bescherming van zijn habitat is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat deze belangrijke vis in Europa kan blijven gedijen.

Tip: Snoekbaarzen brengen het grootste deel van de dag door in de buurt van structuren zoals onderwatergrotten, rotsen, boomstammen of waterplanten om zich tegen vijanden te beschermen en op prooi te liggen wachten.

De waterkwaliteit is bijzonder belangrijk voor de snoekbaars.

Jacht en voedsel van de snoekbaars

Bij de jacht gebruikt de snoekbaars zijn goede gezichtsvermogen en sterke zintuigen om zijn prooi te lokaliseren en op te sporen. Hij geeft de voorkeur aan kleine tot middelgrote vissen als prooi, zoals baars, spiering, voorn, zeelt en brasem. Ook andere gewervelde dieren zoals kikkers, padden of vogels behoren tot het dieet van de snoekbaars.

De jachttechniek van de vis bestaat erin zijn prooi te besluipen en hem dan te verrassen met een snelle aanval. Daarbij grijpt hij de prooi met zijn krachtige kaken – en doodt hem.

Het roofdier slaat toe waar de prooi zich veilig voelt: dicht bij de kust. De prooi blijft daar meestal om roofdieren in dieper water te vermijden.

De snoekbaars is vooral effectief als hij in de schemering of ’s nachts jaagt. In deze periode zijn veel prooivissen actief en kan de snoekbaars door zijn goede zichtbaarheid en hoge snelheid gemakkelijk prooien.

Hij maakt ook graag gebruik van structuren zoals rotsen, onderwatergrotten of waterplanten om zich in te verbergen en vanuit een hinderlaag aan te vallen.

Goed om te weten: De jachttechniek van de snoekbaars is zeer succesvol en maakt hem tot een belangrijk roofdier in de wateren van Europa. Zijn vermogen om zijn prooi snel te doden en op vele prooisoorten te jagen, geeft hem een belangrijke plaats in de ecosystemen van rivieren en meren.

De levenswijze van de snoekbaars is optimaal aangepast aan rivieren, meren en kanalen.

Uiterlijk

Als onderdeel van de baarsfamilie zou de snoekbaars een hoge rug en een donkergroene kleur moeten hebben. Dat is echter niet het geval. Strikt genomen zou een leek de snoekbaars eerder vergelijken met een snoek.

Zijn kleur heeft een aandeel groen, maar dit is zeer bleek. Over zijn rug en de puntige en stekelige rugvinnen loopt een heel eigen vlekkenpatroon, waaraan hij ook zijn strepen ontleent.

Het lichaam is lang en smal, waardoor de snoekbaars zich zo nodig zeer snel kan verplaatsen. Zijn rug is versierd met twee afzonderlijke rugvinnen. Vooral de voorste is stekelig en geeft hem het vermogen om min of meer stil in het water te liggen en te loeren.

Zijn bek is typisch voor roofdieren en heeft veel puntige tanden. Zijn bek is echter relatief klein, waardoor deze anders vrij grote vis op kleine prooien moet jagen. U kunt dit heel goed gebruiken bij de keuze van het aas – een klein lokaas in een zilverbruine tint is een goede keuze.

Opmerking: Als je een snoekbaars hebt gevangen, kunnen handschoenen je beschermen tegen zijn stekels.

Als de voedsel- en waterkwaliteit goed zijn, kan snoekbaars erg zwaar worden.

De grootte van de snoekbaars

De grootte van de snoekbaars kan variëren afhankelijk van habitat en voeding. Vaak bereiken de roofvissen een lengte van ongeveer 50 tot 80 centimeter en een gewicht van 1 tot 10 kilogram. Er zijn echter ook meldingen van snoekbaarzen die tot 1,30 meter lang kunnen worden en tot 25 kilogram kunnen wegen.

De lengte van de snoekbaars is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van voedsel en de habitat. In wateren met een hoge dichtheid aan foerageervissen kan de snoekbaars sneller groeien en groter worden.

In de regel bereikt de snoekbaars zijn maximale grootte als hij ongeveer 10 jaar oud is. De meeste snoekbaarzen die door vissers worden gevangen zijn echter tussen 2 en 5 jaar oud en wegen tussen 1 en 5 kilogram.

Aangezien de snoekbaars een veelgevraagde voedselvis en een populaire vangst voor sportvissers is, is het belangrijk dat de snoekbaarspopulatie in Europa wordt beschermd. Zo zorgen we ervoor dat deze belangrijke vissoort in de rivieren en meren blijft gedijen.

Indrukwekkend: de grootste snoekbaars die ooit in Duitsland is gevangen, werd in 1984 in het Bodenmeer gevangen. De snoekbaars was 1,52 m lang en woog 25,2 kg. De vangst werd gedaan door een visser genaamd Lothar Louis en wordt nog steeds beschouwd als de grootste gedocumenteerde snoekbaarsvangst ter wereld.

Vissen op snoekbaars

Vissen op snoekbaars is een populaire activiteit onder vissers in Europa. Als u de vis wilt vangen, zijn er enkele tips die u kunnen helpen slagen:

  1. Kies het juiste aas: Snoekbaars geeft de voorkeur aan natuurlijk aas zoals vis, rivierkreeftjes of wormen. Aasvissen zoals voorn of kleine baars zijn bijzonder effectief om ze aan te trekken. Kunstaas zoals rubbervisjes, spinners en pluggen kunnen ook goede resultaten opleveren.
  2. Kies de juiste visstek: Het roofdier geeft de voorkeur aan dieper water en zoekt beschutting in structuren zoals rotsen, onderwatergrotten of waterplanten. Als u op snoekbaars wilt vissen, moet u dus op zoek gaan naar dergelijke structuren.
  3. Hengel ’s nachts: Snoekbaarzen zijn nachtelijke jagers en kunnen vooral in de schemering of ’s nachts goed worden gevangen.
  4. Gebruik een speciale hengel: Een speciale hengel die lang en gevoelig is, is het meest geschikt voor het vissen op deze soort. Hij moet ook een goede ruggengraatsterkte hebben om de vis tijdens de dril onder controle te houden.
  5. Gebruik de juiste techniek: Bij het vissen op snoekbaars is het belangrijk om een rustige en langzame techniek te gebruiken. Laat het kunstaas langzaam door het water glijden om de vis aan te trekken. Wanneer je een aanbeet voelt, trek dan snel aan de hengel om de haak te zetten.

Het vissen op snoekbaars vereist geduld en doorzettingsvermogen. Als je onze tips opvolgt, heb je een goede kans op een vangst.

Let op: Houd zeker rekening met de gesloten seizoenen van de roofvissen in het voorjaar! Deze kunnen per deelstaat verschillen.

De levenswijze van de snoekbaars maakt het vissen veeleisend.

Eet snoekbaars

Zoals bij de meeste vissoorten kunnen de niveaus van verontreinigende stoffen in snoekbaars variëren, afhankelijk van de wateren waarin ze leven. Sommige wateren kunnen meer vervuild zijn dan andere en dus hogere concentraties vervuilende stoffen bevatten.

Enkele van de meest voorkomende verontreinigende stoffen die in de roofvis kunnen worden aangetroffen zijn kwik, PCB’s en dioxines. Deze verontreinigende stoffen kunnen zich in de loop der tijd in zijn lichaam ophopen en bij consumptie door de mens een gezondheidsrisico vormen.

In het algemeen heeft snoekbaars echter niet meer last van verontreinigende stoffen dan andere vissoorten en kan hij veilig worden geconsumeerd als hij afkomstig is uit schone en gezonde wateren.

Goed om te weten: Aangezien snoekbaars de voorkeur geeft aan bijzonder schoon water, is hij meestal veilig te eten.

Alles in één oogopslag

De snoekbaars is het grootste baarsachtige roofdier in de zoete wateren van Europa en heeft het graag lekker warm en schoon in zijn territorium. Zijn prooi zijn kleinere vissen, waar hij in ondiep water op jaagt. Zijn uiterlijk en jachtgedrag lijkt op dat van de snoek. Zijn buitengewone karakter en honger doen de kweekprogramma’s telkens weer wanhopig worden. De toenemende populariteit in de gastronomie zorgt ervoor dat de populatie van deze bijzondere vis mettertijd afneemt.

FAQ – Zander

Waar komt de snoekbaars eigenlijk vandaan?

Hij komt oorspronkelijk uit Rusland en zijn verspreidingsgebied reikt nog steeds tot aan de Oeral! Maar deze vis kwam ook voor in West-Azië.

Zijn er nog andere namen voor de snoekbaars?

Soms wordt de snoekbaars ook “snoekbaars” genoemd, omdat hij een perfecte mix van beide soorten zou kunnen zijn.

Waarop bijt de snoekbaars bijzonder goed?

Omdat zijn prooi bestaat uit kleine visjes zoals voorn en spiering, is het raadzaam klein, licht glimmend maar gedempt gekleurd kunstaas te gebruiken. Probeer het kunstaas dicht bij de oever te werpen en beweeg het langzaam.