Hoe oud worden alen?

De belangrijkste feiten in het kort Hoe oud worden alen? Paling is een vissoort die in vele delen van de wereld voorkomt. Ze staan bekend om hun lange levensverwachting en kunnen in het wild gemakkelijk …

Hoe oud worden alen?

Wie alt werden aale
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Vissoorten
 4. »
 5. Hoe oud worden alen?

De belangrijkste feiten in het kort

Paling in het aquarium: hoe oud worden ze?

De levensverwachting van een paling in het aquarium is lager dan in het wild. Dit is afhankelijk van factoren zoals de omstandigheden waarin ze worden gehouden. Daarover kunt u hier meer lezen.

Wat is de levensverwachting van paling in gevangenschap?

Zelfs in gevangenschap kunnen allerlei factoren de leeftijd van een paling beïnvloeden, waaronder bijvoorbeeld de soort.

Paling op het land: hoe lang kan hij meegaan?

Afhankelijk van de palingsoort en de verschillende milieuomstandigheden kan dit niet in het algemeen worden gezegd. Het hangt ook af van de habitat. Hier vindt u meer informatie over paling.

Hoe oud worden alen? Paling is een vissoort die in vele delen van de wereld voorkomt. Ze staan bekend om hun lange levensverwachting en kunnen in het wild gemakkelijk 20 jaar oud worden. Er zijn echter ook meldingen van palingen die tot 50 jaar oud worden. Waar die leeftijd mee samenhangt en wat er nog meer te weten valt over palingen, kom je hier te weten!

Welke soorten paling zijn er?

Er zijn verschillende soorten paling die verschillen in grootte, uiterlijk en habitat.

Palingen zijn divers in hun soort

Europese aal

De Europese aal is een van de bekendste palingsoorten. De habitat van de Europese paling is in vele rivieren en meren in Europa. Hij wordt ook wel rivierpaling genoemd en is donker van kleur met een gladde, slijmerige huid. Hoe groot worden palingen van deze soort? Europese palingen kunnen tot 1,5 meter lang worden en tot 6 kilogram wegen.

Deze paling is een trekvogel en brengt een groot deel van zijn leven door in zoet water voordat hij naar zee gaat om te paren. Deze paling komt ook voor in de Oostzee.

Amerikaanse aal

De Amerikaanse paling komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en lijkt op de Europese paling. Hij is bruin tot zwart van kleur en heeft een slijmerige huid.

Het is ook een migrerende soort en brengt een groot deel van zijn leven door in zoet water voordat hij naar zee gaat om te paren.

Japanse aal

De Japanse paling, ook bekend als unagi , komt oorspronkelijk uit de wateren rond Japan en Korea. Hij is donkerbruin tot zwart van kleur en heeft een zeer stevige, gladde huid.

Hij wordt vaak gebruikt in de Japanse keuken en is een belangrijk ingrediënt in gerechten als unagi-don (gebakken paling op rijst).

Congo-paling

De Congopaling is een van de grootste palingsoorten en leeft in de Congorivier in Centraal-Afrika. Hoe groot wordt deze paling? Hij kan tot 2 meter lang worden en heeft een donkerbruine tot zwarte kleur.

Deze paling is een belangrijk onderdeel van de lokale visserij en wordt ook geëxporteerd.

Excursus: Is de levensverwachting soortafhankelijk?

Welke factoren beïnvloeden de levensverwachting van paling?

De soort paling kan van invloed zijn op de levensverwachting. Er zijn verschillende soorten paling, elk met een eigen gemiddelde levensverwachting. Sommige soorten hebben een langere levensverwachting dan andere.

 • Zo kan Europese paling in de juiste habitat gemiddeld tot 30 jaar oud worden.
 • Amerikaanse alen daarentegen hebben een gemiddelde levensverwachting van ongeveer 5 tot 15 jaar.
 • Japanse palingen hebben een levensverwachting van ongeveer 15 jaar.
 • De Congopaling kan tot 50 jaar leven en is daarmee een van de langst levende palingsoorten.

Opmerking: Het is belangrijk op te merken dat de levensverwachting van een paling afhankelijk is van vele factoren, waaronder de milieuomstandigheden, de beschikbaarheid van voedsel en het vermijden van roofdieren. Palingen die in schoon, onvervuild water leven en over voldoende voedsel beschikken, kunnen over het algemeen langer leven dan palingen die met milieuproblemen te kampen hebben. Palingen zoals de Europese aal, die in de vijver kunnen worden gekweekt, kunnen ook verschillende levensverwachtingen hebben.

Factoren voor de leeftijd van paling

Paling heeft een zeer trage groei en het duurt lang voordat hij zijn volle omvang heeft bereikt. Ze zijn ook zeer winterhard en kunnen overleven in verschillende habitats, waaronder rivieren, beken en zelfs zeeën.

Een factor die de levensverwachting van palingen beïnvloedt, is hun dieet. Alen voeden zich voornamelijk met kleinere vissen en insectenlarven, maar ze kunnen ook andere voedselbronnen eten, zoals mosselen en krabben. Een evenwichtig dieet kan palingen helpen langer te leven.

De levensverwachting van palingen kan ook afhangen van hun habitat. In wateren met schoon water en gunstige omstandigheden kunnen alen langer leven dan in wateren met een slechte waterkwaliteit of andere negatieve factoren.

In gevangenschap hebben alen doorgaans een kortere levensverwachting dan in het wild. Dit komt doordat ze in gevangenschap minder mogelijkheden hebben om zich te verplaatsen en op natuurlijke wijze te jagen en ook minder keuze hebben uit voedselbronnen.

Hetzelfde geldt voor het houden in een aquarium, waar ze ook aan meer stress worden blootgesteld.

Overigens zou de oudste paling die ooit is gedocumenteerd 155 jaar zijn geworden en dus twee wereldoorlogen hebben overleefd. Een prestatie die bestudeerd moet worden.

In het algemeen zijn palingen vissen met een relatief lange levensverwachting, die in het wild tussen 20 en 50 jaar oud kunnen worden.

Tip: Om hun levensverwachting te maximaliseren is het belangrijk dat ze in schoon water met gunstige omstandigheden leven en een evenwichtige voeding krijgen.

Uitweiding: Houden in het aquarium

Paling kan ook privé worden gehouden, bijvoorbeeld in een aquarium.

Als u van plan bent een paling in een aquarium te houden, moet u met een aantal zaken rekening houden. Onder andere:

 1. Grootte van het aquarium

Alen hebben veel ruimte nodig om te zwemmen, omdat ze erg actief zijn. Zorg ervoor dat het aquarium groot genoeg is om de paling vrij te laten bewegen. Afhankelijk van de grootte van de paling moet het aquarium minstens 100-150 liter inhoud hebben.

 1. Kwaliteit van het water

Alen zijn gevoelig voor een slechte waterkwaliteit, dus het is belangrijk om het aquarium schoon te houden. Zorg ervoor dat het water regelmatig wordt ververst en dat de filters regelmatig worden schoongemaakt. Test ook regelmatig de pH, de hardheid en het ammoniak- en nitraatgehalte van het water.

 1. Inrichting van het aquarium

Alen hebben in het aquarium schuilplaatsen nodig om zich veilig te voelen. Gebruik veel planten, stenen en grotten, zodat de aal zich kan terugtrekken als hij gestrest is.

 1. Voeding

Alen zijn carnivoren en hebben een eiwitrijk dieet nodig. Geef ze kleine visjes, mosselen en ander eiwitrijk voedsel.

 1. Temperatuur

Paling houdt van warmere temperaturen, dus het is belangrijk om het aquarium op een geschikte temperatuur te houden. De ideale temperatuur hangt af van de soort paling, maar in het algemeen moet het water tussen de 20 en 25 graden Celsius zijn.

 1. Geschiktheid

Paling kan niet altijd goed opschieten met andere vissoorten in een aquarium. Zorg ervoor dat de paling compatibel is met de andere vissoorten die u in het aquarium wilt houden.

Let op: Voer palingen niet te veel, want overtollig voedsel kan het water vervuilen en tot rotting leiden. En: Vermijd ook het houden van palingen met zeer kleine vissen, omdat ze als prooi kunnen worden gezien.

Paling habitat

Waar komt paling voor?

Alen leven in rivieren en meren

De meeste alen leven in rivieren en meren. Hier vinden ze zowel voldoende voedsel als schuilplaatsen om zich tegen roofdieren te beschermen.

Veel rivieren en meren bieden ook verschillende waterzones, van ondiepe oeverzones tot diepere gebieden in het midden van het water.

Paling komt in het wild voor

Alen gebruiken deze verschillende dieptes om zich aan te passen aan de respectieve omstandigheden. In de ondiepe gebieden kunnen ze op zoek gaan naar voedsel, terwijl ze zich in de diepere gebieden verbergen voor vijanden.

Alen leven ook in de zee

Hoewel palingen veel voorkomen in rivieren en meren, leven veel soorten ook in zee. Ze migreren vaak tussen de rivieren en de zee om te paren of om betere levensomstandigheden te vinden.

Een voorbeeld hiervan is de Europese aal, die paait in de Sargassozee in de Atlantische Oceaan en vervolgens zijn jongen als blinde aal via de Golfstroom naar Europa transporteert.

Paling is gevoelig voor veranderingen in het milieu

Hoewel aal in veel verschillende habitats voorkomt, is hij gevoelig voor ernstige milieuveranderingen. Zo kunnen vervuiling, overbevissing en klimaatverandering hun habitat negatief beïnvloeden.

Paling wordt ook bedreigd door menselijke activiteiten zoals de bouw van dammen die rivieren blokkeren en de paai en migratie van paling verhinderen.

Wetenswaardigheden over paling

De leeftijd van een paling kan niet alleen hoog zijn – er is ook veel over hen te weten!

 1. Paling komt in vele delen van de wereld voor en wordt aangetroffen in rivieren, beken en zelfs oceanen.
 2. Ze zijn belangrijk voor het evenwicht van de ecosystemen waarin ze leven en dienen als prooi voor grotere vissen en vogels en als roofdier voor kleinere vissen en insecten.
 3. Ze hebben ook een speciaal vermogen om zich aan te passen aan veranderende milieuomstandigheden. Ze kunnen zich aanpassen aan zoet of zout water en kunnen een zuurstoftekort overleven door zuurstof uit de lucht in te ademen.
 4. Palingen zijn gewoonlijk eenmaal per jaar paringsbereid, en de paring kan verscheidene weken of zelfs maanden duren.
 5. En: ze zijn in gevaar omdat ze bedreigd worden door menselijke activiteiten zoals overbevissing, vervuiling en vernietiging van hun habitat. Er zijn inspanningen om de palingpopulaties te beschermen en in stand te houden.

Digressie: Hoe lang overleven palingen op het land?

Overlevingskunstenaarpaling

Palingen kunnen korte tijd op het land overleven, maar ze zijn nog steeds afhankelijk van water om te ademen. Palingen hebben het vermogen om via hun huid zuurstof op te nemen en kunnen zo korte tijd buiten het water overleven. Hierdoor kunnen ze korte afstanden over land afleggen, bijvoorbeeld om obstakels op hun pad te overwinnen.

De overlevingstijd van een paling op het land hangt af van vele factoren, waaronder de vochtigheid, de temperatuur, het soort paling en zijn fysieke conditie.

Palingen die zich in een vochtige omgeving bevinden, hebben een grotere overlevingskans dan palingen die zich in een droge omgeving bevinden. Ook de temperatuur is een belangrijke factor. Als het te warm of te koud is, kan een paling uitdrogen en sneller sterven.

De soort paling speelt ook een rol. Sommige palingsoorten zijn beter aangepast aan land dan andere. Kongo-aal bijvoorbeeld heeft een betere overlevingskans op het land dan andere soorten. Dat komt omdat ze zich hebben aangepast aan de omstandigheden aan de oever van de rivier en op het land lange afstanden kunnen afleggen.

De fysieke conditie van de aal is een andere belangrijke factor. Een paling die al verzwakt of gewond is, heeft minder kans om te overleven dan een gezonde paling.

Hoe lang kan een paling overleven op het land?

De exacte overlevingstijd van een paling op het land varieert afhankelijk van de bovengenoemde factoren.

In de regel kan paling enkele uren tot enkele dagen aan land overleven. Sommige palingsoorten kunnen zelfs tot een week aan land overleven als de omstandigheden optimaal zijn.

Het is echter belangrijk op te merken dat het voor palingen uiterst stressvol is om aan land te zijn en dat hun overlevingskansen drastisch afnemen als zij te lang uit het water zijn.

De belangrijkste dingen over de leeftijd van een paling

Paling leeft tussen 20 en 50 jaar, hoewel de oudste paling naar verluidt 155 jaar oud is geworden. Hoe oud ze worden hangt af van hun dieet, habitat en andere factoren. In het algemeen zijn palingen zeer aanpasbare vissen die helaas worden bedreigd door vele menselijke oorzaken zoals overbevissing. Waar komen alen voor? Ze komen voor in veel verschillende wateren, waaronder rivieren, meren en de zee. En: Waar komen alen ook voor? In hun eigen habitat. Een habitat voor palingen is de Oostzee – voor de Europese paling bijvoorbeeld.

Hoe oud worden alen? – FAQ

Hoe oud kunnen alen worden?

Palingen worden vaak minstens 20 jaar oud, maar ze kunnen ook tot 50 jaar oud worden.

Wat bepaalt hoe lang een paling leeft?

De leeftijd wordt bepaald door milieu-invloeden, voeding en houderij – dat wil zeggen of hij in het wild of in gevangenschap leeft.

Waar komt de paling voor?

Je vindt de vis in Europa, maar hij komt ook voor in Noord-Afrika en Klein-Azië.